Działania intuicyjne w praktyce przedsiębiorczej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Działania intuicyjne w praktyce przedsiębiorczej

Abstrakt

Intuicję definiuje się jako szybkie, nieświadome i holistyczne przeczucie, które jest dynamicznym procesem poznawczym opartym na doświadczeniu i wiedzy przedsiębiorcy. Intuicja pozwala rozpoznawać okazje biznesowe i uzupełnia racjonalne podejmowanie decyzji biznesowych. Korzystanie z intuicji jest wskazane szczególnie ze względu na permanentnie zmieniające się otoczenie prowadzenia firmy oraz duży poziom niepewności, towarzyszący decyzjom przedsiębiorcy. Celem artykułu jest prezentacja wyników dotyczących wykorzystywania intuicji przez polskich przedsiębiorców. Wyniki potwierdzają, że intuicja jest ważnym elementem w procesie podejmowania decyzji, szczególnie w zakresie decyzji strategicznych dla rozwoju organizacji i budowania relacji w otoczeniu biznesowym. Podano przykłady zastosowania intuicji przez przedsiębiorców. Nie potwierdzono hipotezy o związku intuicji d doświadczeniem w roli przedsiębiorcy.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie nr XVI, strony 131 - 144,
ISSN: 1733-2486
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Krawczyk-Bryłka B.: Działania intuicyjne w praktyce przedsiębiorczej// Przedsiębiorczość i Zarządzanie. -Vol. XVI., nr. 11, cz. 1 (2015), s.131-144
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi