Działania rewitalizacyjne w miasteczkach Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Działania rewitalizacyjne w miasteczkach Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow

Abstrakt

Możliwości dofinansowania inwestycji miejskich jakie pojawiły się w Polsce po akcesji do UE, nie są wystarczająco wykorzystywane, w szczególności - w małych miastach (np. o liczbie ludności do 20.000 mieszkańców). Mimo wielu trudności próbuje się przełamać impas. Przykładem mogą być miasteczka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, gdzie pomysłem na odnowę - oprócz dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) - stało się uczestnictwo w międzynarodowej sieci miast Cittaslow.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zarządzanie Publiczne strony 105 - 119,
ISSN: 1898-3529
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Poczobut J.: Działania rewitalizacyjne w miasteczkach Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow// Zarządzanie Publiczne. -., nr. Nr 1-2 (9-10) (2010), s.105-119
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi