Działy ustawy prawo wodne – ochrona wód - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Działy ustawy prawo wodne – ochrona wód

Abstrakt

Kontynuacja tematyki nowego prawa wodnego. Zagadnienia ochrony wód. Definicje sposobu korzystania z wód publicznych, nowe ograniczenia. Szczególne problemy związane z wodami wykorzystywanymi do celów kąpieli . Zaostrzenia wymagań w stosunku do odprowadzania ścieków. Zasady ochrony wód. Rolnicze wykorzystanie ścieków. Krajowy program oczyszczania ścieków. Ochrona przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych. Ochrona zbiorników wodnych i ujęć wód - braki systemowe. Ochrona wód morskich. Oceny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 131 - 135,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Suligowski Z.: Działy ustawy prawo wodne – ochrona wód// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., iss. 3 (2018), s.131-135
Źródła finansowania:
  • Działalność statutowa/subwencja
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 202 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi