Dziedzictwo kulturowe - stan i zasoby - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dziedzictwo kulturowe - stan i zasoby

Abstrakt

Publikacja omawia zasoby dziedzictwa kulturowego Gdyni, rozpatrując je w dwóch głównych grupach: pierwszej, dotyczącej modernistycznych zespołów architektoniczno-urbanistycznych z okresu dwudziestolecia międzywojennego i drugiej, obejmującej zespoły osadnictwa przedmiejskiego. Opracowanie wymienia także zdegradowane przestrzennie tereny miejskie, przedmiejskie i dworsko-parkowe o dużym potencjale historycznym,a także zespoły fortyfikacyjne i historyczne cmentarze istniejące w granicach Gdyni. Podaje również spis obiektów i zespołów z terenu Gdyni wpisanych do rejestru zabytków.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inne
Typ:
ekspertyza
Tytuł wydania:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni strony 50 - 57
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi