Dziedzictwo techniki w kontekście rozwoju zrównoważonego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dziedzictwo techniki w kontekście rozwoju zrównoważonego

Abstrakt

Omówiono genezę pojęcia ''dziedzictwo techniki'' oraz wskazano jego związki z ideą rozwoju zrównoważonego w czasach deindustrializacji. Wskazano potrzebę nowego podejścia do waloryzacji zasobów tego dziedzictwa oraz przedstawiono szczegłowo interpretację wartości tożsamości społecznej oraz autentyczności i integralności. Wskazano niedostatki w kształceniu konserwatorskim, które pomija zagadnienie zabytków techniki, tak różnych od dzieł sztuki i architektury.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne problemy teorii konserwatorskiej w Polsce : praca zbiorowa strony 7 - 16
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Affelt W.: Dziedzictwo techniki w kontekście rozwoju zrównoważonego// Współczesne problemy teorii konserwatorskiej w Polsce : praca zbiorowa/ ed. pod red. B. Szmygina Warszawa ; Lublin: Wydaw. Politech. Lubelskiej, 2008, s.7-16
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi