Dzieła inżynierii w krajobrazie delty Wisły - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dzieła inżynierii w krajobrazie delty Wisły

Abstrakt

Omówiono przeobrażenia historyczne układu hydrologicznego delty Wisły od Cypla Mątowskiego do kolejnych ujść: pierwotnie naturalnego w Wisłoujściu później w Gdańsku - Nowym Porcie, naturalnego w Gdańsku Górkach z 1840 r. oraz sztucznego w Gdańsku - Świbnie z 1895 r. Zaprezentowano budowle hydrotechniczne w Białej Górze, Piekle (relikt), Gdańskiej Głowie, Gdańsku-Przegalinie oraz przepompownie i przepusty wałowe na Nizinie Walichnowskiej. Wykazano związki tych obiektów z realizacją pierwszego trwałego mostu drogowo-kolejowego przez Wisłę w Tczewie w latach 1844-1857, drugiego mostu kolejowego z 1891 oraz późniejszymi przebudowami. Zaproponowano rozpoczęcie procedury wpisu tego zespołu zabytków techniki na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych : VII konferencja naukowo-techniczna REW-INŻ'2006, Kraków, 31 maja - 2 czerwca 2006. Tom 2 strony 7 - 18
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Affelt W.: Dzieła inżynierii w krajobrazie delty Wisły// Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych : VII konferencja naukowo-techniczna REW-INŻ'2006, Kraków, 31 maja - 2 czerwca 2006. Tom 2/ ed. komit. red. wydaw.: Zbigniew Janowski, Jan Szpak, Krzysztof Chudyba ; Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Komisja Budownictwa ; Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Krakowie ; Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictw Kraków: Wydz. Inż. Ląd. Politech. Krak., 2006, s.7-18
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi