E – administracja - aspekty teoretyczne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

E – administracja - aspekty teoretyczne

Abstrakt

Transformacja ustrojowa i gospodarcza to nadal aktualny temat w wielu krajach. W Europie Południowo Wschodniej proces ten nie jest jeszcze zakończony. Zgodnie z literaturą pojęcie transformacja odnosi się on do wielu aspektów życia społeczno-gospodarczego, a także instytucjonalnego. Dotyczy to także sektora publicznego i rodzącej się e-administracji. Celem badania będzie zarówno ocena rozwoju e-administracji w wybranych krajach Europy Południowo – Wschodniej, a także ocena wpływu odpowiednich czynników na rozwój e-administracji w tychże krajach. Zgodnie z literaturą determinanty rozwoju e-administracji zostaną podzielone na cztery grupy: ekonomiczne, społeczne, polityczne, technologiczne. Jednocześnie, ze względu na specyfikę omawianego regionu, liczba czynników zostanie rozszerzona o wskaźniki oceniające etap transformacji. Zakres geograficzny: Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Rumunia, Serbia Zakres czasowy: 2000-2016/17 Metody badawcze: analiza krytyczna literatury, statystyczne i ekonometryczne metody ilościowe

Autorzy (3)

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Uwarunkowania rozwoju e-administracji w Polsce strony 11 - 29
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kubiszewska K.: E – administracja - aspekty teoretyczne// Uwarunkowania rozwoju e-administracji w Polsce/ ed. Dominika Kierzkowska Warszawa: Texter, 2018, s.11-29
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi