E-dyplomy: uwarunkowania administracyjne i funkcjonalne ich wprowadzenia na polskich uczelniach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

E-dyplomy: uwarunkowania administracyjne i funkcjonalne ich wprowadzenia na polskich uczelniach

Abstrakt

Pandemia COVID-19 wymusiła na polskim systemie szkolnictwa wyższego szereg zmian, z których główne dotyczą zmian w zakresie organizacji pracy, cyfryzacji procesów obsługi toku studiów. Przepisy prawa stanowią już o e-teczce, mamy rozporządzenia dotyczące jej prowadzenia, niemniej niewiele uczelni, o ile w ogóle, prowadzi na chwilę obecną akta osobowe studentów w postaci elektronicznej. Jednym z elementów składowych e-teczki jest dyplom ukończenia studiów. Publikacja traktuje o obecnym systemie prawnym dotyczącym dyplomów oraz e-dyplomów. Wskazuje na konieczność wprowadzenia dodatkowych zapisów prawnych, które umożliwiłyby na wdrożenie tego rozwiązania. W artykule dokonano również przeglądu istniejących rozwiązań stosowanych w innych krajach i ewentualnych potencjalnych istniejących możliwościach cyfrowego odwzorowania dyplomu. Wprowadzenie e-dyplomów, bądź do ich całkowitego wdrożenia cyfrowych odwzorowań tych dokumentów, jest kwestią czasu. W artykule wskazano na potencjalne ścieżki procedowania tego rozwiązania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Administracja uczelni wobec nowych wyzwań. Cyfryzacja procesów, profesjonalizacja obsługi studenta. strony 283 - 305
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Braun W., Górak-Sosnowska K.: E-dyplomy: uwarunkowania administracyjne i funkcjonalne ich wprowadzenia na polskich uczelniach// ADMINISTRACJA UCZELNI WOBEC NOWYCH WYZWAŃ : Cyfryzacja procesów, profesjonalizacja obsługi studenta/ Warszawa: SGH Oficyna Wydawnicza , 2020, s.283-305
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi