E-MEDIACJE JAKO PRZEDSIĘBIORCZA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW = E-mediation – the entrepreneurial strategy of conflict resolution - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

E-MEDIACJE JAKO PRZEDSIĘBIORCZA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW = E-mediation – the entrepreneurial strategy of conflict resolution

Abstrakt

Artykuł dotyczy tematu e-mediacji, które są nowoczesną metodą rozwiązywania konfliktów gospodarczych, zakładającą zastosowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych w procesie zarzadzania konfliktem. Zaprezentowano wyniki badań, które przeprowadzono na grupie polskich przedsiębiorców, by zweryfikować postawy wobec e-mediacji i gotowość korzystania z tego rozwiązania w sytuacjach konfliktowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska strony 113 - 124,
ISSN: 1641-3466
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Krawczyk-Bryłka B., Flis I.: E-MEDIACJE JAKO PRZEDSIĘBIORCZA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW = E-mediation – the entrepreneurial strategy of conflict resolution// Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. -., nr. 77 (2015), s.113-124
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi