E-projektowanie Interdyscyplinarne na przykładzie Inżynierii Medycznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

E-projektowanie Interdyscyplinarne na przykładzie Inżynierii Medycznej

Abstrakt

W obliczu rozwijającej się technologii w wielu dziedzinach życia coraz częściej spotykamy się z pojęciem współpraca interdyscyplinarna. Podjęcie współpracy jest niezwykle ważnym czynnikiem w projektowaniu nowych rozwiązań technicznych. Szczególnie istotne jest to w przypadku inżynierii medycznej, gdzie kolaboracja inżynierów i lekarzy znacząco wpływa na jakość diagnostyki, rehabilitacji i poprawy jakości życia wielu chorych. Z drugiej strony, stanowi ona niemałe wyzwanie dla przedstawicieli obu profesji. Próby nawiązania współpracy między środowiskiem inżynieryjnym a medycznym niejednokrotnie wiążą się z wieloma nieporozumieniami, problemami i niedogodnościami wynikającymi z rozbieżności tychże środowisk. Tworzenie projektów interdyscyplinarnych z zakresu inżynierii medycznej wymaga licznych konsultacji na każdym etapie projektowania, co często wiąże się z długim wyczekiwaniem na szpitalnych korytarzach. Badania dowodzą, że sama możliwość prowadzenia konsultacji zwiększa poczucie bezpieczeństwa, pobudza kreatywność i redukuje stres, co pozytywnie wpływa na proces projektowania, a dobra komunikacja w środowisku szpitalnym związana z projektowaniem urządzeń medycznych, wprowadzaniem nowych rozwiązań technologicznych oraz szkoleniem personelu przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów, jak również efektywności leczenia. Pojawienie się na rynku licznych narzędzi współpracy online umożliwia przeniesienie konsultacji do chmury i tym samym zredukowanie komplikacji wynikających z konieczności planowania spotkań. E-projektowanie interdyscyplinarne znajduje zastosowanie także w dziedzinach techniczno-medycznych, a przeprowadzone badania dowiodły, że odpowiednio dobrane narzędzia współpracy usprawniają i przyspieszają proces realizacji interdyscyplinarnych projektów z zakresu inżynierii medycznej.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
ZAGADNIENIA AKTUALNE PORUSZANE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW 13 strony 60 - 63
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kozłowska E.: E-projektowanie Interdyscyplinarne na przykładzie Inżynierii Medycznej// Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców. Tom 13/ ed. Krzysztof Piech Kraków: CreativeTime, 2018, s.60-63
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi