Edukacja Balanced Scorecard w Wirtualnej Polsce SA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Edukacja Balanced Scorecard w Wirtualnej Polsce SA

Abstrakt

Autor opisuje wejście Wirtualnej Polski S.A. w etap edukacji we wdrażaniu Strategicznej Karty Wyników. Wskazuje na aspekty związane z obiegiem informacji na poziomach strategicznym, taktycznym i operacyjnym oraz rozwojem organizacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Controlling i Rachunkowość Zarządcza: miesięcznik dla kadry zarządzającej strony 6 - 10,
ISSN: 1644-4841
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Waszczyk M.: Edukacja Balanced Scorecard w Wirtualnej Polsce SA// Controlling i Rachunkowość Zarządcza: miesięcznik dla kadry zarządzającej. -., nr. 10 (2003), s.6-10
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi