Edukacja kulturalna inżynierów - doświadczenia gdańskie = Cultural education of engineers - Gdańsk experiences - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Edukacja kulturalna inżynierów - doświadczenia gdańskie = Cultural education of engineers - Gdańsk experiences

Abstrakt

We wstępie przywołano konsyliencję, rozwój zrównoważony, krajobraz kulturowy, memetykę, technikę informacyjną i komunikacyjną, komunikację lekcyjną i kreatywność jako argumenty dalszych rozważań o wizji kulturalnej edukacji inżynierów oraz misji temu służącej, podjętej przez autora na Politechnice Gdańskiej w 1993 r. Jako przesłanki metodyczne omówiono slogany lekcyjne: ''otwieracz do oczu'', ''zwierciadło wartości'', ''skarbnica znaczeń'', ''harmonia wszystkiego''. Załączono ilustracje przedstawiające wynik projektu kreatywnego zrealizowanego przez autora podczas warsztatów ''6th Summer School on the Preservation of Cultural Heritage - Zamość 2003''. Wykazano przydatność tematyki zachowania dziedzictwa kulturowego w kontekście zrównoważonego rozwoju do humanizacji edukacji technicznej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Dylematy edukacji artystycznej. Tom 2, Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka strony 298 - 319
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Affelt W.: Edukacja kulturalna inżynierów - doświadczenia gdańskie = Cultural education of engineers - Gdańsk experiences// Dylematy edukacji artystycznej. Tom 2, Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka/ ed. pod red. Wiesławy Limont, Kamilli Nielek-Zawadzkiej. Kraków: Ofic. Wydaw. ''Impuls'', 2006, s.298-319
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi