Edukacyjne narzędzie do badania zjawisk zachodzących podczas konwersji AC/CA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Edukacyjne narzędzie do badania zjawisk zachodzących podczas konwersji AC/CA

Abstrakt

W pracy przedstawiono software'owe narzędzie umożliwiające analizę jakości karty dźwiękowej zainstalowanej komputerze PC opracowane na potrzeby laboratorium przetwarzania sygnałów. Oprogramowanie to w bardzo prostym, powszechnym systemie, jakim jest komputer PC z kartą dźwiękową, pozwala na zapoznanie się z wieloma typowymi problemami praktycznymi spotykanymi przy konwersji analogowo-cyfrowej (AC) i cyfrowo-analogowej (CA).

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 19, strony 447 - 452,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Blok M.: Edukacyjne narzędzie do badania zjawisk zachodzących podczas konwersji AC/CA// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 19., (2010), s.447-452
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi