Efektuacyjność modelu mentalnego przedsiębiorczości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Efektuacyjność modelu mentalnego przedsiębiorczości

Abstrakt

Artykuł prezentuje dwa modele przedsiębiorczości: tradycyjny (kauzalny) i efektuacyjny. Zgodnie z modelem kauzalnym najważniejszymi czynnikami sukcesu firmy jest strategiczne planowanie i konkurencyjność. W modelu efektuacyjnym znaczenie mają posiadane przez przedsiębiorcę zasoby, elastyczne reagowanie na szanse pojawiające się w otoczeniu i budowanie relacji biznesowych z otoczeniem. Celem artykułu jest ocena efektuacyjności mentalnego modelu przedsiębiorczości, czyli ocena czy i w jakim stopniu model mentalny przedsiębiorczości prezentowany przez badanych studentów jest koherentny z efektuacyjnym modelem przedsiębiorczości. Model efektuacyjny jest stosunkowo rzadko wykorzystywany w polskiej literaturze, co podkreśla wartość realizowanego celu. W przeprowadzonych badaniach nacisk położono na cztery elementy modelu mentalnego przedsiębiorczości: opracowanie strategii, wykorzystanie zasobów, postawy wobec ryzyka i wobec pozostałych uczestników rynku. Wykorzystano 39-itemowy kwestionariusz, w którym proszono studentów o ocenę, jak bardzo dane stwierdzenia odnoszą się do efektywnego przedsięwzięcia biznesowego. Wyniki wskazują, że modele mentalne studentów odpowiadają założeniom modelu tradycyjnego. Jedynie w odniesieniu do planowania strategii integrują one elementy obu modeli. Modele mentalne mężczyzn w odniesieniu do strategii firmy są bardziej efektuacyjne niż kobiet. Kobiety bardziej efektuacyjnie myślą o budowaniu relacji biznesowych. Wyniki badań posłużyły do opracowania rekomendacji dla kształtowania efektuacyjnych postaw przedsiębiorczych studentów, szczególnie w zakresie koopetycji, traktowania ryzyka jako hamulca bezpieczeństwa i koncentrowania się na posiadanych zasobach.

Cytowania

  • 1

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 17 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-ND otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Przedsiębiorczość - Edukacja strony 59 - 69,
ISSN: 2083-3296
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Krawczyk-Bryłka B., Stankiewicz K., Ziemiański P., Tomczak M.: Efektuacyjność modelu mentalnego przedsiębiorczości// Przedsiębiorczość - Edukacja -,iss. 2 (2019), s.59-69
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.24917/20833296.152.4
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 99 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi