Efektywna eksploatacja żurawi przenośnych w logistycznej sieci dystrybucji. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Efektywna eksploatacja żurawi przenośnych w logistycznej sieci dystrybucji.

Abstrakt

Przedstawiono porównawczo warianty samochodowych jednostek transportowych w sieci dystrybucji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze strony 24 - 27,
ISSN: 1899-5489
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kościelny R.: Efektywna eksploatacja żurawi przenośnych w logistycznej sieci dystrybucji.// TRANSPORT PRZEMYSŁOWY. -., nr. 2(8) (2002), s.24-27
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi