Efektywna integracja dostępności usług w rozproszonych środowiskach biznesowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Efektywna integracja dostępności usług w rozproszonych środowiskach biznesowych

Abstrakt

Omówiono szerokie spektrum usług biznesowych dostępnych w ogólnie pojętej globalnej sieci Internet. Na przykładach serwisu Allegro (usługi komercyjne), platformy sprzętowo-programowej firmy Nokia oraz witryny banku Pekao (płatności) pokazano model dostępności do usług operacyjnych zarówno z urządzeń mobilnych jak i związanych z infrastrukturą stacjonarną. Zaprezentowano możliwości wzajemnej integracji usług zorientowanych zarówno na stronę biznesową jak i kliencką dla wymienionych serwisów. Przedstawiono oczekiwania młodej dynamicznej generacji użytkowników sieci globalnej, którzy w zakresie funkcjonalności, dostępności oraz realizowalności usług w sieci chcą mieć "zawsze", "wszystko" i "wszędzie". Dokonano próby oceny zaspokojenia tych potrzeb przez aktualny stan serwisowy i technologiczny w ujęciu klienckim.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Kaskbook : Integracja systemów informatycznych. strony 83 - 90
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Brudło P.: Efektywna integracja dostępności usług w rozproszonych środowiskach biznesowych// Kaskbook : Integracja systemów informatycznych./ ed. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych. Gdańsk: , 2012, s.83-90
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi