EFEKTYWNA TECHNIKA POSZUKIWANIA MIEJSC ZEROWYCH FUNKCJI ZESPOLONYCH WYSTĘPUJĄCYCH W ZAGADNIENIACH PROPAGACYJNYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

EFEKTYWNA TECHNIKA POSZUKIWANIA MIEJSC ZEROWYCH FUNKCJI ZESPOLONYCH WYSTĘPUJĄCYCH W ZAGADNIENIACH PROPAGACYJNYCH

Abstrakt

Artykuł dotyczy zastosowania nowatorskiego algorytmu poszukiwania miejsc zerowych (na płaszczyźnie zespolonej) do badania własności propagacyjnych prowadnic mikrofalowych. Problemy tego typu występują nie tylko przy analizie struktur stratnych, ale również w badaniu zjawisk związanych z wypromieniowaniem (rodzaje wycie-kające i zespolone). Proponowany algorytm jest prosty w implementacji, a jednocześnie „odporny” na osobliwości i cięcia płaszczyzny zespolonej, często występujące w tego typu zagadnieniach.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 532 - 535,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kowalczyk P.: EFEKTYWNA TECHNIKA POSZUKIWANIA MIEJSC ZEROWYCH FUNKCJI ZESPOLONYCH WYSTĘPUJĄCYCH W ZAGADNIENIACH PROPAGACYJNYCH// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 4 (2015), s.532-535
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/59.2015.4.106
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi