Efektywna warstwa pośrednicząca dla obliczeń typu master-slave w środowisku C++/MPI - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Efektywna warstwa pośrednicząca dla obliczeń typu master-slave w środowisku C++/MPI

Abstrakt

Pokazano, jak dla wysokowydajnościowego algorytmu pisanego w modelu master-slave w języku C++ i spełniającego pewne ograniczenia można napisać i wykorzystać warstwę komunikacyjną zupełnie oddzielającą kod odpowiedzialny za komunikację od kodu odpowiedzialnego za dzie-dzinę problemową. Przedstawiona zostaje specyfkacja wymagań, jakie powinien spełniać hipotetyczny system rozproszony oraz warstwa komunikacyjna, a także wymagania odnośnie algorytmu węzła master i węzła slave. Pokazane jest rozwiązanie spełniające te wymagania, a przede wszystkim sposób implementacji warstwy komunikacyjnej, która ma być w pełni obiektowa i może wykorzystywać MPI.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Aplikacje rozproszone i systemy internetowe : praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych strony 69 - 78
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Bańczyk K.: Efektywna warstwa pośrednicząca dla obliczeń typu master-slave w środowisku C++/MPI// Aplikacje rozproszone i systemy internetowe : praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych/ ed. red. H. Krawczyk. Gdańsk: Politech. Gdań., 2006, s.69-78
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi