Efektywność energetyczna budownictwa w dokumentach europejskich i krajowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Efektywność energetyczna budownictwa w dokumentach europejskich i krajowych

Abstrakt

Założenia głównych politycznych i prawnych dokumentów Unii Europejskiej, poświęconych efektywności energetycznej i charakterystyce energetycznej budynków, dostarczają krajom członkowskim odpowiednich instrumentów wspierających poprawę jakości powietrza, poprzez wsparcie upowszechnienia rozwiązań redukujących zapotrzebowanie na energię oraz promocję odnawialnych źródeł energii. Adaptacja regulacji prawnych UE do krajowego ustawodawstwa stanowi początkowy etap długoterminowego procesu wdrażania rozwiązań na rzecz efektywności energetycznej. Krajowe doświadczenia w poprawie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych ujawniają ograniczoną skuteczność dotychczas stosowanych instrumentów, co wiąże się ze znaczącym zanieczyszczeniem powietrza w polskich miastach. Krajowe plany działania w zakresie efektywności energetycznej zaadoptowały ograniczony zakres rekomendowanych rozwiązań zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej, stąd proces napotyka znaczące wyzwania. Artykuł analizuje proces adaptacji dyrektyw Unii Europejskiej oraz zapisy Krajowej Polityki Miejskiej w kontekście możliwości skutecznego zapobiegania problemom związanym z poprawą efektywności energetycznej w budownictwie.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN strony 260 - 270,
ISSN: 0079-3493
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Włodarski M.: Efektywność energetyczna budownictwa w dokumentach europejskich i krajowych// BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN. -., (2018), s.260-270
Źródła finansowania:
  • Politechnika Gdańska i Urząd Miasta Gdyni
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi