Efektywność energetyczna pojazdu szynowego w różnych warunkach obciążenia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Efektywność energetyczna pojazdu szynowego w różnych warunkach obciążenia

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki analizy dotyczącej wpływu obciążenia na efektywność energetyczną miejskiego pojazdu szynowego. Obciążenie zależy od liczby pasażerów i od profilu prędkości – wyższa masa, prędkość i przyspieszenie wymagają większej siły pociągowej, a w konsekwencji wzrostu momentu obrotowego na wale silnika. Ponieważ liczba pasażerów zależy od pory dnia, a prędkość zależy od sytuacji online, uwzględniono odpowiednie warunki. Obliczenie biegu pojazdu przeprowadzono za pomocą modelu wbudowanego w Matlab/Simulink. Aby zbadać sprawność napędu, obliczono mapę wydajności silnika i straty falownika trak-cyjnego jako współczynnik zmiennej sprawności. Obliczenia prze-prowadzono dla różnych profili prędkości i warunków obciążenia, dostarczając informacji o zużyciu energii. Przedstawione wyniki i wnioski są podstawą do dalszych badań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Transportu Szynowego strony 44 - 48,
ISSN: 1232-3829
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Jakubowski A., Jarzębowicz L., Karwowski K., Wilk A.: Efektywność energetyczna pojazdu szynowego w różnych warunkach obciążenia// Technika Transportu Szynowego. -., iss. 12 (2018), s.44-48
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 77 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi