Efektywność funkcjonowania wybranych elementów systemu bankowego w Polsce w okresie transformacji. Cz. 1. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Efektywność funkcjonowania wybranych elementów systemu bankowego w Polsce w okresie transformacji. Cz. 1.

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano przemiany, wynikające z uczestnictwa polskiej gospodarki w procesie liberalizacji, globalizacji i integracji. Podmioty na rynku rozpoczęły funkcjonowanie w warunkach konkurencji nie tylko ze strony podmiotów polskich, ale również zagranicznych. Aby utrzymać się na rynku, koniecznością stało się zwiększenie efektywności funkcjonowania. Celem artykułu jest analiza efektywności banków komercyjnych i spółdzielczych w Polsce w procesie transformacji ustrojowej. Wykorzystując analizę wskaźnikową wykazano, .że od roku 1997 banki spółdzielcze charakteryzują się wyższą efektywnością funkcjonowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A.: Efektywność funkcjonowania wybranych elementów systemu bankowego w Polsce w okresie transformacji. Cz. 1. // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi