Efektywność kanałów dystrybucji w kontekście strategii wejścia na rynki zagraniczne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Efektywność kanałów dystrybucji w kontekście strategii wejścia na rynki zagraniczne

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza cech charakterystycznych kanałów dystrybucji przedsiębiorstw w zależności od strategii wejścia na rynki zagraniczne oraz metod oceny i sposobów poprawy efektywności dystrybucji firm działających na rynku międzynarodowym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Efektywnośc marketingu strony 0 - 0
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kapsa E.: Efektywność kanałów dystrybucji w kontekście strategii wejścia na rynki zagraniczne// Efektywnośc marketingu/ ed. pod red. nauk. Elżbiety Kapsy. Gdańsk: Kated. Marketingu. Wydz. Zarz. i Ekon. Politech. Gdań., 2006, s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi