Efektywność naukowa uczelni publicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Efektywność naukowa uczelni publicznych

Abstrakt

Artykuł prezentuje kluczowe wnioski z badań będących podstawą raportu "Produktywnośćnaukowa wyższych szkół publicznychw Polsce. Bibliometryczna analizaporównawcza''. W badaniu przeanalizowano grupę291 europejskich uczelni publicznychw latach 1995-2008. W badaniu ujęto34 uczelnie z Polski (uniwersytety orazpolitechniki), porównując ich aktywnośćpublikacyjną do szkół wyższych z Austrii,Finlandii, Niemiec, Włoch, Szwajcariii Wielkiej Brytanii. Przeanalizowanoilość publikacji w uznanych periodykachnaukowych z pozytywnym wskaźnikiemimpact factor (indeksowanych w bazieThomson Reuters ISI Web of Science,gromadzącej publikacje z tzw. listy filadelfijskiej),autorstwa osób afiliowanychw poszczególnych uczelniach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi