Efektywność usuwania zanieczyszczeń w okresie wegetacyjnym i poza wegetacyjnym w hybrydowej oczyszczalni hydrofilowej. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Efektywność usuwania zanieczyszczeń w okresie wegetacyjnym i poza wegetacyjnym w hybrydowej oczyszczalni hydrofilowej. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska.

Abstrakt

Brak dostatecznej informacji odnośnie skuteczności usuwania zanieczyszczeń w okresie zimy był bezpośrednią przyczyną wykonania serii pomiarów i oszacowania efektów działania hybrydowego obiektu hydrofitowego w okresie wegetacyjnym i poza wegetacyjnym ( z uwzględnieniem okresu zimy).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Inżynieria Środowiska / Politechnika Koszalińska strony 365 - 383,
ISSN: 0860-6188
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Gajewska M., Obarska-Pempkowiak H.: Efektywność usuwania zanieczyszczeń w okresie wegetacyjnym i poza wegetacyjnym w hybrydowej oczyszczalni hydrofilowej. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska. // Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Inżynieria Środowiska / Politechnika Koszalińska. -., nr. 21 (2003), s.365-383
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi