Efektywność zastosowania systemów informatycznych na przykładzie hurtowni danych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Efektywność zastosowania systemów informatycznych na przykładzie hurtowni danych

Abstrakt

Praca składa się z pieciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym omówiono podstawy teoretyczne rozpatrywanego problemu. Rozdział drugi stanowi dyskusja na temat zmieniającej się roli SI w realizacji celów przedsiębiorstwa. Rozdział trzeci porusza problematykę rachunku kosztów i korzyści wynikajacych z ze stosowania SI. W rozdziale czwartym przedstawiono metodologię badania efektywności SI. Rozdział piąty to wyniki przeprowadzonych badań oraz ich analiza.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi