Effect of alcohol consumption on the levels of volatile organohalogen compounds in blood and urine = Wpływ spożywania alkoholu na poziom lotnych związków chlorowcoorganicznych w krwi i moczu ludzkim - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Effect of alcohol consumption on the levels of volatile organohalogen compounds in blood and urine = Wpływ spożywania alkoholu na poziom lotnych związków chlorowcoorganicznych w krwi i moczu ludzkim

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki oznaczania lotnych związków chlorowcoorganicznych w próbkach moczu i krwi pochodzących od dawców w różny sposób narażonych na ekspozycje lotnych związków chlorowcoorgnicznych (styl życia: palenie papierosów, picie alkoholu, przyjmowanie lekarstw czy rodzaj wykonywanej pracy). Do izolacji i wzbogacania analitów z próbek moczu i krwi, wykorzystano technikę analizy fazy nadpowierzchniowej nad cienką warstwą cieczy z samoczynną generacją ciekłego sorbentu (TLHS). Do oznaczeń końcowych zastosowano technikę bezpośredniego nastrzyku próbki na kolumnę chromatografu gazowego wyposażonego w detektor wychwytu elektronów (DAI-GC-ECD). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że stężenia lotnych analitów w krwi jest wyższe niż w wydalanym moczu. Różnica stężeń zależy od właściwości osobniczych organizmu człowieka, środowiska w którym żyje i pracuje oraz nawyków i przyzwyczajeń (spożywanie napojów alkoholowych, palenie papierosów). Zauważono także znaczący wpływ płci na stężenie lotnych związków chlorowcoorganicznych w krwi a nie zauważono w przypadku próbek moczu. Nie zaobserwowano szczególnego wpływu wieku na stężenia tych związków w moczu i krwi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A nr 15, strony 551 - 564,
ISSN: 1898-6188
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Polkowska Ż., Kozłowska-Tylingo K., Namieśnik J.: Effect of alcohol consumption on the levels of volatile organohalogen compounds in blood and urine = Wpływ spożywania alkoholu na poziom lotnych związków chlorowcoorganicznych w krwi i moczu ludzkim// Ecological Chemistry and Engineering. A. -Vol. 15., nr. nr 6 (2008), s.551-564
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi