Effect of glycosoaminoglycans on reconstitution of collagen fibrils - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Effect of glycosoaminoglycans on reconstitution of collagen fibrils

Abstrakt

Celem pracy było sprawdzenie efektywności rekonstytucji fibryli i włókien z roztworu kwasu solnego kolagenu skór bydlęcych pod wpływem glikozaminoglikanów (GAGs), wydzielonych z tchawic bydlęcych, w układach o sile jonowej w zakresie 0-0,7 oraz pH 3-8. Stwierdzono, że dodatek GAGs do roztworu kolagenu powoduje natychmiastowe powstawanie włókien, których ilość wzrasta wraz z ilością dodanych glikozaminoglikanów i stężeniem kolagenu. Całkowite strącenie kolagenu z roztworu w postaci fibryli i włókien uzyskuje się przy stosunku masowym suchych preparatów (kolagen : GAGs) wynoszącym 1:0,3 i przy pH 3 pod nieobecność NaCl.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Sadowska M., Gutowska J., Malesa M.: Effect of glycosoaminoglycans on reconstitution of collagen fibrils// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi