Effect of modification of 6-[(aminoalkyl)amino]-7H-benzo[e]-perimidin-7-ones on their cytotoxic activity toward sensitive and multidrug resistant tumor cell lines. Synthesis and biological evaluation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Effect of modification of 6-[(aminoalkyl)amino]-7H-benzo[e]-perimidin-7-ones on their cytotoxic activity toward sensitive and multidrug resistant tumor cell lines. Synthesis and biological evaluation

Abstrakt

Przeprowadzono syntezę szeregu nowych pochodnych benzoperimidynowych, a mianowicie: monohydroksybenzoperimidyny i 2-aminobenzoperimidyny. Oznaczono aktywność przeciwnowotworową in vitro powyższych związków względem komórek nowotworowych bez oporności oraz z wykształconą opornością wielolekową. Wyznaczono również powinowactwo pochodnych do błony komórkowej, na kolumnie HPLC z odpowiednim wypełnieniem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY nr 10, strony 1025 - 1035,
ISSN: 0968-0896
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Dzieduszycka M., Martelli S., Arciemiuk M., Bontemps-Gracz M., Kupiec A., Borowski E.: Effect of modification of 6-[(aminoalkyl)amino]-7H-benzo[e]-perimidin-7-ones on their cytotoxic activity toward sensitive and multidrug resistant tumor cell lines. Synthesis and biological evaluation// BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY. -Vol. 10., (2002), s.1025-1035
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi