Effect of SiC on the corrosion behaviour of chromium coatings - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Effect of SiC on the corrosion behaviour of chromium coatings

Abstrakt

Warstwy kompozytowe Cr-SiC osadzono z kąpieli zawierającej Cr(VI) oraz zielony proszek SiC. Zawartość SiC w warstwie chromowej wynosiła od 0,1-0,9% wag. Badania XPS wykazały iż SiC pokrywała warstwa SiO2, która powstała w wyniku utleniania SiC za pomocą Cr(VI). Przeprowadzono badania potencjodynamiczne i badania za pomocą spektroskopii impedancyjnej w celu określenia właściwości korozyjnych warstw Cr-SiC w środowisku kwaśnym. Na podstawie pomiarów impedancji zaproponowano elektryczne obwody zastępcze dla warstw Cr-SiC w kontakcie z elektrolitem. Najlepsze dopasowanie uzyskano dla obwodu:R1(Q1R2)(Q2[R3W]). Wyznaczone parametry charakteryzują korozję próbek. Wykresy Bodego wykazują, że zmiana kąta fazowego z częstotliwością sygnału pobudzającego jakościowo odpowiada procesowi zachodzącemu na granicy faz elektroda/elektrolit. Analiza wyników impedancyjnych wskazuje na wzrost właściwości antykorozyjnych wynikających z obecności cząstek węglika krzemu jako wynik zmian strukturalnych a mianowicie zmiany liczby i ilości porów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Surviliene S., Lisowska-Oleksiak A., Jasulajtiene V., Cesuniene A.: Effect of SiC on the corrosion behaviour of chromium coatings// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi