Effect of temperature and gaseous medium on the structure and microhardness of the cobalt base clad layers - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Effect of temperature and gaseous medium on the structure and microhardness of the cobalt base clad layers

Abstrakt

Badano wpływ temperatury utleniania na mikrostrukturę i mikrotwardość napawanych warstw ze stopu kobaltu. Warstwy wytwarzano za pomocą napawania plazmowego (pta) na przylgniach zaworów wylotowych wykonanych ze stali x40CrSiMo10-2. Stop kobaltu był poddany utlenianiu w powietrzu w temperaturach od 750 °C to 1100 °C i w gazach wylotowych w temperaturze 750 °C. W wyniku utleniania zaobserwowano zmanę w mikrotwardości warstw. W zewnętrznej części warstwy o grubości ok. 0,3 mm zaobserwowano znaczący spadek twardosci. Im wyższa temperatura utleniania była zastosowana tym większy spadek twardości obserwowano. Pomiar mikrotwardości był bardziej czuły na zmiany stanu napoiny niż obserwacje mikrostruktury.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
CHEMICKE LISTY nr 104, strony 371 - 374,
ISSN: 0009-2770
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Smoleńska H.: Effect of temperature and gaseous medium on the structure and microhardness of the cobalt base clad layers// CHEMICKE LISTY. -Vol. 104, nr. iss. 15 (2010), s.371-374
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi