Effect of transglutaminase and EDC on biodegradation of fish gelatin and gelatin-chitosan films - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Effect of transglutaminase and EDC on biodegradation of fish gelatin and gelatin-chitosan films

Abstrakt

Celem pracy było zbadanie podatności usieciowanych folii opakowaniowych z naturalnych polimerów na enzymatyczną hydrolizę. Niemodyfikowane folie żelatynowe były całkowicie hydrolizowane przez pepsynę i proteinazę N oraz w 60% przez pepsynę. Sieciowania przy użyciu transglutaminazy lub EDC zmiejszyło podatność folii na hydrolizę tylko przez pepsynę. Obecność chitozanu w dwuskładnikowych foliach modyfkownych EDC zmniejszyła stopień hydrolizy przez pepsynę i trypsynę, odpowiednio, o 65 i 20% w porównanie z foliami żelatynowymi. Zastosowane modyfikacje nie miały wpływu na degradację folii żelatynowych i żelatynowo-chitozanowych przez proteinazę N.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY nr 226, strony 1127 - 1133,
ISSN: 1438-2377
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Sztuka K., Kołodziejska I.: Effect of transglutaminase and EDC on biodegradation of fish gelatin and gelatin-chitosan films// EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY. -Vol. 226., nr. nr 5 (2008), s.1127-1133
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi