Effect of transregional transport of pollutants on atmospheric air quality in the Tricity area of Poland - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Effect of transregional transport of pollutants on atmospheric air quality in the Tricity area of Poland

Abstrakt

Dwuwymiarowa analiza wariancji wyników oznaczania jonów nieorganicznych, pH oraz przewodnictwa konduktometrycznego w próbkach wód opadowych zebranych w rejonie Trójmiasta pokazała, że transregionalny transport substancji zanieczyszczających środowisko ma wpływ na jakość powietrza w tym rejonie. W całym Trójmieście wahania stężeń analitów w wodach opadowych nie są spowodowane w znacznym stopniu przez lokalizacje miejsc pobierania próbek, ale przez ukierunkowany ruch mas powietrza.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES nr 12, strony 27 - 33,
ISSN: 1230-1485
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Astel A., Mazerski J., Polkowska Ż., Zygmunt B., Namieśnik J.: Effect of transregional transport of pollutants on atmospheric air quality in the Tricity area of Poland// POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. -Vol. 12., nr. 1 (2003), s.27-33
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi