Effects of the preheating laser treatment on microstructure and corrosion resistance of Ti6Al4V bioalloy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Effects of the preheating laser treatment on microstructure and corrosion resistance of Ti6Al4V bioalloy

Abstrakt

The laser remelting of the Ti6Al4V alloy was made on specimens pre-heated at elevated temperatures. The laser treatment effected in change of microstructures of surface layers and an appearance of blisters and numerous cracks. The corrosion tests demonstrated the decrease in corrosion resistance for each preheating temperature. The observed effects were attributed to negative influence of excessive compressive stresses with no substantial relation of cracking phenomenon on pre-heating and its temperature.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów nr XVI, strony 6 - 7,
ISSN: 1429-7248
Język:
angielski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Jażdżewska M., Zieliński A., Skalski I., Majkowska B.: Effects of the preheating laser treatment on microstructure and corrosion resistance of Ti6Al4V bioalloy// Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów. -Vol. XVI., nr. 122-123 (2013), s.6-7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi