Effects of Urea and Trimethylamine-N-oxide on the Properties of Water and the Secondary Structure of Hen Egg White Lysozyme - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Effects of Urea and Trimethylamine-N-oxide on the Properties of Water and the Secondary Structure of Hen Egg White Lysozyme

Abstrakt

W celu określenia sposobu hydratacji mocznika i N-tlenku trimetyloaminy, wykorzystano spektroskopię oscylacyjną FTIR. Dane eksperymentalne, otrzymane z pomiarów widm oscylacyjnych wody półciężkiej (HDO) rozcieńczonej izotopowo w wodnych roztworach badanych związków, analizowane były za pomocą "metody widm różnicowych". Strukturalno-energetyczna charakterystyka wody zaburzonej przez cząsteczki osmolitów wskazuje, że woda zaburzona przez TMAO tworzy średnio silniejsze wiązania wodorowe i jest bardziej uporządkowana niż woda czysta. W przypadku mocznika wiązania wodorowe są bardzo podobne do wody czystej. W celu ułatwienia interpretacji wyników widmowych przeprowadzono pomiary kalorymetryczne, obliczenia DFT oraz symulacje metodą dynamiki molekularnej wodnych klastrów osmolitów. Wszystkie rezultaty potwierdzają, że TMAO oddziałuje z cząsteczkami otaczającej wody silniej niż mocznik.W drugim etapie, wykorzystując technikę ATR FT-IR, zbadano wpływ powyższych osmolitów oraz na drugorzędową strukturę lizozymu z białka jaja kurzego (HEWL) oraz jego zdolność do zachowania natywnej struktury w ich obecności.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B nr 113, strony 14797 - 14809,
ISSN: 1520-6106
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Panuszko A., Bruździak P., Zielkiewicz J., Wyrzykowski D., Stangret J.: Effects of Urea and Trimethylamine-N-oxide on the Properties of Water and the Secondary Structure of Hen Egg White Lysozyme// JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B. -Vol. 113, iss. 44 (2009), s.14797-14809
Źródła finansowania:
  • COST_FREE
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 91 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi