Effects of wall inclinations and wall imperfections on pressures duringgranular flow in silos - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Effects of wall inclinations and wall imperfections on pressures duringgranular flow in silos

Abstrakt

Praca omawia wpływ nachylenia ściany silosu oraz imperfekcji na ścianach na początku wypływu materiału granulowanego z silosu. W analizie zastosowano metodę elementów skończonych i mikropolarne hypoplastyczne prawo konstytutywne. Obliczenia wykonano dla silosu ze ścianami równoległymi lekko zbieżnymi, lekko rozbieżnymi oraz ze ścianami równoległymi i zbieżnymi. Wykonano także obliczenia dla imperfekcji skierowanej do środka i skierowanej na zewnątrz silosu. Wyniki pokazują ogromną wrażliwość materiałów sypkich na zmianę kierunku deformacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
KONA Powder and Particle Journal strony 1 - 8,
ISSN: 0288-4534
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Tejchman-Konarzewski A.: Effects of wall inclinations and wall imperfections on pressures duringgranular flow in silos// KONA Powder and Particle Journal. -., nr. 20 (2002), s.1-8
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi