Efficiency of deep bed filtration in treatment of swimming pool water - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Efficiency of deep bed filtration in treatment of swimming pool water

Abstrakt

Przebadano efektywność filtracji wody w filtrach ze złożem żwirowo-piaskowym w instalacji basenu rehabilitacyjnego. Obok analizy instrumentalnej wody, w badaniach uwzględniono rozkład wielkości cząstek i analizę termiczną osadu zgromadzonego w złożu piaskowym filtrów wgłębnych i usuwanego podczas płukania.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Physicochemical Problems of Mineral Processing nr 44, strony 103 - 113,
ISSN: 1643-1049
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Korkosz A., Janczarek M., Aranowski R., Rzechuła J., Hupka J.: Efficiency of deep bed filtration in treatment of swimming pool water// Physicochemical Problems of Mineral Processing. -Vol. 44., (2010), s.103-113
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi