Efficient synthesis of N-benzyloxycarbonyl- and N-tert-butoxycarbonyl-(S)-isoserine and their derivatives - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Efficient synthesis of N-benzyloxycarbonyl- and N-tert-butoxycarbonyl-(S)-isoserine and their derivatives

Abstrakt

Opisano wydajną metodę syntezy N-benzyloksykarbonylo- i N-tert-butoksykarbo-nylo-(S)-izoseryny i jej pochodnych z kwasu L-jabłkowego poprzez odpowiednie oksazolidinony i hydrolizę tych połączeń za pomocą wodorotlenku benzylowo-trimetyloamoniowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
SYNLETT wydanie 12, strony 2101 - 2103,
ISSN: 0936-5214
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Andruszkiewicz R., Wyszogrodzka M.: Efficient synthesis of N-benzyloxycarbonyl- and N-tert-butoxycarbonyl-(S)-isoserine and their derivatives// SYNLETT. -., iss. 12 (2002), s.2101-2103
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi