EIS in diagnostic of cathodic protection systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

EIS in diagnostic of cathodic protection systems

Abstrakt

Zaprezentowano wyniki badań wykonywanych techniką elektrochemicznej spektro-skopiiimpedancyjnej (EIS) na elementach instalacji ochrony katodowej podziemnego rurociągu stalowego. Przedstawiono widma impedancyjne następujących układów: elektroda odniesienia/elektrody pomocnicze; rurociąg/zakopane i przenośne elektrody odniesienia. Wykazano, że przy pomocy prezentowanej techniki można zbadać stan techniczny elektrod odniesienia, co pozwala określić wiarygodność wyników pomiarów potencjału chronionej konstrukcji. EIS daje informacje niedostępne przy użyciu tradycyjnych stałoprądowych technik pomiarowych stosowanych w instalacjach ochrony katodowej. Umożliwia np. wyznaczenie rezystancji układu konstrukcja/elektroda odniesienia, co można wykorzystać do oszacowania składowej IR potencjału.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Physico Chemical Mechanics of Materials nr 1, strony 403 - 408,
ISSN: 0430-6252
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Żakowski K.: EIS in diagnostic of cathodic protection systems// Physico Chemical Mechanics of Materials. -Vol. 1., nr. 3 (2002), s.403-408
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi