Ekologiczne aspekty smarowania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ekologiczne aspekty smarowania

Abstrakt

Scharakteryzowano szkodliwe działanie na środowisko stosowanych obecnie środków smarowych. Opisano działania podejmowane dla ograniczania tego oddziaływania. Omówiono rodzaje nowych środków smarowych i dodatków do nich o zmniejszonej toksyczności i całkowicie nietoksycznych. Przedstawiono przyszłościowe kierunki działania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TRIBOLOGIA nr 33, strony 489 - 504,
ISSN: 0208-7774
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Neyman A.: Ekologiczne aspekty smarowania// TRIBOLOGIA. -Vol. 33., nr. 2(182) (2002), s.489-504
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi