Ekologiczne pianki poliuretanowe otrzymane z surowców odnawianych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ekologiczne pianki poliuretanowe otrzymane z surowców odnawianych

Abstrakt

Przedmiotem pracy była charakterystyka ekologicznych, sztywnych pianek poliuretanowych otrzymanych z biopoliolu uzyskanego w wyniku upłynniania biomasy celulozowej frakcją glicerynową. Sztywne pianki otrzymano metodą jednoetapową z układu dwukomponentowego przy stosunku grup NCO do OH wynoszącym 2:1. Udział biopoliolu w stosunku do zawartości komercyjnego poliolu wynosił odpowiednio 25, 50, 75 oraz 100 % mas. Otrzymane układy scharakteryzowano pod kątem właściwości fizyko-mechanicznych (gęstość pozorna, wytrzymałość na ściskanie) oraz mikrostruktury przy użyciu mikroskopii optycznej. Na podstawie otrzymanych wyników określono wpływ biopoliolu na właściwości użytkowe sztywnych pianek poliuretanowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Modyfikacja polimerów stan i perspektywy i roku 2015 strony 93 - 97
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kosmela P., Gągol M., Formela K., Węsierska K., Piszczyk L.: Ekologiczne pianki poliuretanowe otrzymane z surowców odnawianych// Modyfikacja polimerów stan i perspektywy i roku 2015/ ed. Ryszard Steller i Danuta Żuchowska Wrocław: TEMPO s.c., 2015, s.93-97
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi