Ekologiczne porównanie konstrukcji z materiałów mineralnych i środków wiążących z konstrukcjami z geotworzyw sztucznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ekologiczne porównanie konstrukcji z materiałów mineralnych i środków wiążących z konstrukcjami z geotworzyw sztucznych

Abstrakt

Porównanie rozwiązań tradycyjnych i z tworzyw sztucznych. Kryterium łącznej energochłonności. Zestawienia wskaźników.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 3 - 11,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Suligowski Z.: Ekologiczne porównanie konstrukcji z materiałów mineralnych i środków wiążących z konstrukcjami z geotworzyw sztucznych // Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 1 (2010), s.3-11
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi