Ekonometria - modele jednorównaniowe : Zbiór zadań z rozwiązaniami. - R. Piotrowski. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ekonometria - modele jednorównaniowe : Zbiór zadań z rozwiązaniami. - R. Piotrowski.

Abstrakt

Zbiór zadań opracowany został na podstawie wykładów i ćwiczeń na studiach dziennych i zaocznych z przedmiotu "ekonometria" prowadzonych w ostatnich latach przez autora w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji na Wydziale Ekonomiczno - Społecznym. Jest on uzupełnieniem pozycji ogólnodostępnych na rynku, związanych z problemami modelowania procesów ekonomicznych. Praca została podzielona na dwanaście rozdziałów. W pierwszych jedenastu rozdziałach przedstawione zostały zadania wraz z pełnymi rozwiązaniami. Następny rozdział zawiera zadania do samodzielnego rozwiązania ze wszystkich wcześniejszych rozdziałów wraz z odpowiedziami. Zadania zostały policzone przez autora analitycznie i sprawdzone w środowisku Microsoft Excel. Równocześnie autor książki starał się, aby treść zadań była różnorodna, a przez to cała pozycja ciekawsza. Na końcu zbioru przedstawiono bibliografię i załączniki, w których umieszczono tablice statystyczne niezbędne do rozwiązania wybranych zadań. Podstawowym celem zbioru pytań i zadań jest ułatwienie studiowania, ugruntowanie i poszerzenie wiedzy z przedmiotu "ekonometria" słuchaczom studiów dziennych i zaocznych na uczelniach i wydziałach, na których wykładany jest wspomniany wcześniej przedmiot. Autor ma nadzieję, że poniższa praca będzie pożyteczna również dla osób, które zawodowo zajmują się problemami związanymi z modelowaniem procesów ekonomicznych w celu przypomnienia i poszerzenia posiadanej przez nich wiedzy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Piotrowski R.: Ekonometria - modele jednorównaniowe : Zbiór zadań z rozwiązaniami. - R. Piotrowski.. Gdańsk: Wydaw. Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, 2011.223 s. ISBN 978-83-89762-37-5
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi