Ekonometryczna analiza depozytów i kredytów gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2009 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ekonometryczna analiza depozytów i kredytów gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2009

Abstrakt

Artykuł został poświęcony zmianom, jakie zaszły na polskim rynku depozytów i kredytów dla gospodarstw domowych w latach 2000-2009. Zasadniczym celem artykułu było przedstawienie relacji przyczynowo-skutkowych na polskim rynku pieniężnym oraz konstrukcja i oszacowanie modeli ekonometrycznych przedstawiających wpływ wybranych czynników makroekonomicznych na decyzje o oszczędzaniu i zadłużaniu się polskich gospodarstw domowych.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pieniądze i Więź strony 128 - 139,
ISSN: 1506-7513
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Świetlik K.: Ekonometryczna analiza depozytów i kredytów gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2009// Pieniądze i Więź. -., nr. Nr 3 (2010), s.128-139
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi