Ekonomia obliczeniowa oparta na systemach agendowych. W: Inżynieria zarzą- dzania przedsięwzięciami. Red. L. Zawadzka. Gdańsk: P. Gdań.**2003 s. 19-22bibliogr. 6 poz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ekonomia obliczeniowa oparta na systemach agendowych. W: Inżynieria zarzą- dzania przedsięwzięciami. Red. L. Zawadzka. Gdańsk: P. Gdań.**2003 s. 19-22bibliogr. 6 poz.

Abstrakt

Niniejszy artykuł prezentuje problematykę ekonomii obliczeniowej opartej nasystemach agentowych. Przedstawiono ogólne założenia systemów ACE, koncepcje rozwiązań dotyczące architektury i implementacji oraz dokonano prezentacji wybranych obszarów badawczych nad systemami ACE.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi