Ekonomicna efektivnisot` tieplovich pomp = Economic effectivenes ofheat pum-ps - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ekonomicna efektivnisot` tieplovich pomp = Economic effectivenes ofheat pum-ps

Abstrakt

Nowe technologie w zakresie wytwarzania energii powinny spełniać kryterium efektywności ekonomicznej i kryterium efektywności energetycznej, które oznacza zmniejszenie zużycia energii pierwotnej po zastosowaniu nowej technologii. Kryteria te są bardzo wrażliwe na zmiany parametrów eksploatacyjnych systemów energetycznych i zmiany parametrów makroekonomicznych. W publikacji opisano model matematyczny powyższych kryteriów dla pompy ciepła sformułowany w postaci bezwymiarowej. Wskazano także obszary spełnienia i obszary niespełnienia wyżej wymienionych kryteriów efektywności.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Rinok Instalacij. Tieplotiechnika Santiechnika Gazopostaczania nr 7, strony 7 - 8,
ISSN: 1684-2251
Język:
ukraiński
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kusto Z.: Ekonomicna efektivnisot` tieplovich pomp = Economic effectivenes ofheat pum-ps// Rinok Instalacij. Tieplotiechnika Santiechnika Gazopostaczania. -Vol. 7., nr. 8 (2003), s.7-8
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi