Ekonomiczna analiza motywacji polskiego sędziego i czynniki wpływające na jego decyzje związane z wyborem zawodu i efektywnością - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ekonomiczna analiza motywacji polskiego sędziego i czynniki wpływające na jego decyzje związane z wyborem zawodu i efektywnością

Abstrakt

W artykule przedstawiono motywy, którymi kieruje się polski sędzia przy wyborze zawodu, a także jakie czynniki w ramach wykonywanego przez niego zawodu jest skłonny brać pod uwagę aby zwiększyć swoją efektywność. W pracy posłużono się badaniem ilościowym oraz jakościowym.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zarządzanie Publiczne strony 5 - 20,
ISSN: 1898-3529
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Banasik P.: Ekonomiczna analiza motywacji polskiego sędziego i czynniki wpływające na jego decyzje związane z wyborem zawodu i efektywnością// Zarządzanie Publiczne. -., nr. 4(34) (2015), s.5-20
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15678/zp.2015.34.4.05
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi