Ekonomiczne aspekty planowania strategicznego w spółkach giełdowych.**2002,328 s 12 rys. 49 tab. bibliogr. 164 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /11.12.2002/ WZiE PG. Promotor: dr hab. A. Tubielewicz, prof. nadzw. PG. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ekonomiczne aspekty planowania strategicznego w spółkach giełdowych.**2002,328 s 12 rys. 49 tab. bibliogr. 164 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /11.12.2002/ WZiE PG. Promotor: dr hab. A. Tubielewicz, prof. nadzw. PG.

Abstrakt

Głównym założeniem rozprawy jest konieczność uwzględniania przyszłych poko-leń w planowaniu strategicznym. Stąd celem było opracowanie takiej koncep-cji planowania w standardowych spółkach giełdowych, która łączyłaby ich ekonomiczną efektywność z przyszłym społecznym dobrobytem. Badania 44 spó- łek ze zbiorowości próbnej i 3 studia przypadków wykazały brak wykorzysty-wania dostępnej wiedzy i informacji w procesie planowania strategicznego.Opracowano rozwojową koncepcję formułowania strategii i ramową proceduręplanowania strategicznego opartą o spójny wewnętrznie system wartości. Zre-alizowano tym samym cel rozprawy przez powiązanie tworzenia wartości spółkiz odpowiedzialnością społeczną.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi