Ekonomiczno - ekologiczne aspekty ochrony środowiska w gospodarce wodno - ściekowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ekonomiczno - ekologiczne aspekty ochrony środowiska w gospodarce wodno - ściekowej

Abstrakt

Problemy techniczne i ekonomiczne ochrony środowiska w Polsce. Szczególne zagrożenia. Nowe technologie. Konflikty wynikające ze złych zobowiązań. Podsumowanie efektów specjalistycznej konferencji.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 759 - 762,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Suligowski Z.: Ekonomiczno - ekologiczne aspekty ochrony środowiska w gospodarce wodno - ściekowej// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 6 (2010), s.759-762
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi