Ekonomiczno-eksploatacyjna analiza udziału usług obcych w utrzymaniau maszyn i urządzeń technicznych w przedsiębiorstwie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ekonomiczno-eksploatacyjna analiza udziału usług obcych w utrzymaniau maszyn i urządzeń technicznych w przedsiębiorstwie

Abstrakt

W rozprawie doktorskiej zaprezentowano problematykę związaną z powierzaniem utrzymania maszyn i urządzeń technicznych w obce ręce, a w tym opisanie oryginalnego relatywistycznego modelu decyzyjnego, służącemu, wyznaczaniu optimum podziału pracy, tzn. zadań w zakresie utrzymania maszyn i urządzeń technicznych do powierzenia w obce ręce i zadań do pozostawienia we własnej gestii organizacji. Jest to ściśle związane z planowanymi efektami oraz nakładami na działalność organizacji. Ponoszone nakłady, uzyskiwane efekty oraz pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa na rynku będą głównymi wyznacznikami podejmowanych decyzji wspomaganych opracowanym modelem decyzyjnym. Model pozwoli także na zweryfikowanie struktury ponoszonych kosztów i wygenerowanie konstruktywnych wniosków, które przybliżą możliwe korzyści oraz wskażą na możliwe nakłady związane z podejmowaniem alternatywnych decyzji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi