Ekspertyza techniczna dotycząca porównania charakterystyk dynamicznych stadionu żużlowego w Zielonej Górze według projektu architektoniczno -budowlanego ABK-PROJEKT i projektu wykonawczego opracowanego przez STALKO sp. z o. o. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ekspertyza techniczna dotycząca porównania charakterystyk dynamicznych stadionu żużlowego w Zielonej Górze według projektu architektoniczno -budowlanego ABK-PROJEKT i projektu wykonawczego opracowanego przez STALKO sp. z o. o.

Abstrakt

Przedmiotem orzeczenia jest porównanie charakterystyk dynamicznych stadionu żużlowego w Zielonej Górze według projektu architektoniczno-budowalnego wykonanego przez ABK-PROJEKT i projektu wykonawczego opracowanego przez STALKO sp. z o.o. Szczegółowe cele badań to: określenie częstości i postaci drgań trybuny stadionu dla ustroju ramowego składającego się z ramy żelbetowej z konstrukcją zadaszenia według projektu architektoniczno-budowlanego ABK-PROJEKT i według projektu wykonawczego opracowanego przez STALKO sp. z o.o., określenie częstości i postaci drgań segmentu trybuny stadionu złożonego z trzech ustrojów ramowych według projektu architektoniczno-budowlanego ABK-PROJEKT i według projektu wykonawczego opracowanego przez STALKO sp. z o.o., określenie częstości i postaci drgań obliczonych na przestrzennym modelu całej trybuny stadionu według projektu architektoniczno-budowlanego ABK-PROJEKT i według projektu wykonawczego opracowanego przez STALKO sp. z o.o., porównanie obliczeniowych przemieszczeń pionowych wspornika betonowego oraz swobodnego końca zadaszenia dachu drewnianego wywołanych synchronicznymi skokami grupy ludzi (obciążenie synchronicznymi siłami periodycznymi od skoku grupy kibiców), wskazanie różnic i podobieństw charakteryzujących dynamikę trybuny stadionu wykonanej według projektu architektoniczno-budowlanego ABK-Projekt i według projektu wykonawczego opracowanego przez STALKO sp. z o.o. Zakres opracowania obejmował: budowę modeli w formalizmie metody elementów skończonych z zastosowaniem elementów bryłowych, powłokowych i belkowych, analizę modalną konstrukcji trybuny dla przyjętych modeli numerycznych obiektu, analizę dynamiczną - obliczenie odpowiedzi konstrukcji w czasie od sił periodycznych wywołanych synchronicznym skoku grupy ludzi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inne
Typ:
ekspertyza
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi